TƯ VẤN VIÊN NGUYỄN THỊ MINH THẢO

    TP.Hồ Chí Minh

Thông tin

Hiện đang là Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh.

Công việc hiện tại:  Phụ trách mảng Quản lý giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Quan điểm nghề nghiệp

Tôi quan tâm, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các văn bản, quy định liên quan đến công tác giáo dục tiểu học, trung học cơ sở để tham mưu cho Trưởng phòng trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.
Tôi luôn cố gắng giải quyết công tâm, đúng quy định của pháp luật, của ngành. Bên cạnh đó, tận tâm phục vụ những nguyện vọng chính đáng của nhân dân luôn là ưu tiên của tôi khi thực hiện công việc.

GỌI NGAY

Quản lý giáo dục Tiểu học

0

   
Quản lý giáo dục Trung học cơ sở

0