TƯ VẤN VIÊN NGUYỄN NGỌC ẨN

    TP.Hồ Chí Minh

Thông tin

Hiện đang là Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh.

Công việc hiện tại: Tham mưu công tác thu hồi đất dự án vốn ngân sách.

Quan điểm nghề nghiệp

Bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi, nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh thu hồi đất đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà Nước đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Ưu tiên của tôi khi hành nghề là giải quyết các nhiệm vụ được giao một cách công tâm, xác đáng và đúng quy định pháp luật nhất.

GỌI NGAY

Thu hồi đất dự án vốn ngân sách

0