TƯ VẤN VIÊN TRƯƠNG HUY PHƯƠNG

    TP.Hồ Chí Minh

Thông tin

Hiện đang là Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh.

Công việc hiện tại:    Phụ trách mảng Quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường.

Mô tả kinh nghiệm

Bản thân đã thực hiện trực tiếp công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ năm 2010. Do đó, bản thân có kiến thức tương đối sâu về chuyên môn, quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.
Bản thân đã thực tế thực hiện các nội dung công việc cụ thể như: Tuyên tuyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, thẩm định cấp phép hồ sơ môi trường, cấp phép hồ sơ tài nguyên nước, nghiệm thu công trình xử lý chất thải, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại trong lĩnh vực quản lý...

Quan điểm nghề nghiệp

Bản thân tôi luôn luôn có tinh thần cầu tiến, cập nhật kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý và các lĩnh vực liên quan, tích cực rèn luyện tác phong chuẩn mực của công chức.
Tôi luôn đề cao tinh thần hết lòng phục vụ người dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết nguyên vọng chính đáng của người dân, không nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm (2012, 2013, 2015, 2016, 2018).
- Tham mưu tổ chức đội hình đoàn viên lưu động tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính tại phường, Trụ sở UBND quận từ năm 2016 đến nay.

GỌI NGAY

Quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường

0