TƯ VẤN VIÊN NGUYỄN LỆ HẰNG

    TP.Hồ Chí Minh

Thông tin

Hiện đang là Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã Hội quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh.

Công việc hiện tại:  Chuyên trách về mảng Lao động - Dạy nghề - Việc làm.

Mô tả kinh nghiệm

Nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn và tài liệu có liên quan, bên cạnh việc tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Quan điểm nghề nghiệp

Đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền tham mưu giải quyết tôi luôn báo cáo xin ý kiến chỉ đạo cấp trên để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.
Tôi không xem nhẹ kết quả, thành tích của người khác; mà luôn lấy đó là động lực để phấn đấu hoàn thành công việc được giao.
Đối với tôi, học để làm việc, và trong quá trình làm việc tôi luôn không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ Nhân dân. Đồng thời, luôn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quyền hạn được phân công. Tham mưu giải quyết công việc cho Nhân dân đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009, 2010, 2012, 2013, 2017.
- Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, 2015, 2016.

GỌI NGAY

Lao động - dạy nghề và việc làm

0