TƯ VẤN VIÊN ĐỖ THỊ THÚY NGA

    TP.Hồ Chí Minh

Thông tin

Hiện đang là Chuyên viên Phòng Tư pháp Quận 1 
 

Công việc hiện tại: Tư pháp – Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch: Khai sinh, Khai tử, Kết hôn

Quan điểm nghề nghiệp

Là một chuyên viên với tôi công tác tư vấn cho người dân cần có sự nhiệt tình, hoàn nhã và biết lắng nghe . Để có thể cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân và tạo được lòng tin với người dân.

GỌI NGAY

Khai sinh, khai tử

0

   
Kết hôn, khai sinh, khai tử

0