TƯ VẤN VIÊN TRẦN ĐỨC HẠNH QUỲNH

    TP.Hồ Chí Minh

Thông tin

Hiện đang là Phó Trưởng Phòng Giáo dục Quận 1 

Công việc hiện tại: Giáo dục 

Quan điểm nghề nghiệp

Với tôi trong công việc tôi luôn cư xử đúng mực , biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của đồng nghiệp và người dân. Có trách nhiệm trong công việc , cố gắng hoàn thành tốt và chính xác với công việc đã được giao. Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác.

GỌI NGAY

Giáo dục

0