TƯ VẤN VIÊN NGUYỄN MINH QUANG

    TP.Hồ Chí Minh

Thông tin

Công việc hiện tại đang phụ trách: Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường phường Tân Định; Kinh nghiệm: 03 năm.

Quan điểm nghề nghiệp

Gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

GỌI NGAY

Thông báo sữa chữa - Xác nhận tình trạng nhà ở - Xác nhận thuế phi nông nghiệp

0