TƯ VẤN VIÊN DƯƠNG THỊ MINH LỢI

    TP.Hồ Chí Minh

Thông tin

Công việc hiện tại đang phụ trách: Hộ tịch; Kinh nghiệm: 12 năm.

Quan điểm nghề nghiệp

Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả.

GỌI NGAY

Kết hôn, khai sinh, khai tử

0