TƯ VẤN VIÊN TRẦN CÔNG TRUNG DŨNG

    TP.Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm: 10 năm

Thông tin

Hiện đang phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội tại UBND phường Bến Thành - Quận 1, TPHCM.

Công việc hiện tại: Các vấn đề liên quan đến bảo trợ xã hội:
- Trợ cấp người có công;
- Khuyến khích hỏa táng;
- Hỗ trợ mai táng phí;
- Xác định mức độ khuyết tật;
- Điều tra cung, cầu lao động.

 

Quan điểm nghề nghiệp

Trách nhiệm, kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp.

GỌI NGAY

Bảo trợ xã hội

0

   
Chính sách người có công

0

   
Lao động - Việc làm

0